Toimintatapamme

Keskeiset menestystekijät kestävän 5-15 % kasvun tuottamiseksi:

Strategia
  • Markkinointistrategia ja myyntistrategia
Analyysi
  • Markkinointiorientoituminen
  • Asiakaspolku ja asiakasymmärrys
Suunnittelu
  • Brandi ja arvo
  • Segmentointi, ostajapersoonat ja kohdentaminen
  • Asemointi
Game plan toteutus
  • Asiakaskokemus ja sisältö
  • Jakelu
  • Promootio
  • Data, mittaus ja KPI-viitekehys